PajalaHälsan - työterveyspalvelut myös Pajalassa - Företagshälsovård över gränsen

 

 

PajalaHälsan AB on Ruotsissa Pajalassa vuodesta 1985 alkaen toiminut yksityinen työterveysasema. PajalaHälsan AB on siirtynyt syksyllä 2011 MediYlläs Oy:n omistukseen.

 

 

Företagshälsovården - en frisk arbetsplats - ett produktivt företag.

PajalaHälsan AB har sedan 1985, arbetat som privat företagshälsovårds- leverantör. PajalaHälsan AB ägs nu av finska Medi Ylläs OY, som också har verksamhet i Kolari/Ylläs i Finland.

 

PajalaHälsan levererar mångsidig och professionell företagshälsovård till företag, entreprenörer, individer, organisationer och till kommunen.

 

PajalaHälsans avtal och tjänster utformas i samarbete med företagsledningen och anpassas utifrån företagets behov. Företagshälsovårdens primära uppgift är i första hand att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men avtalet kan även omfatta sjukvård.

 

Syftet med förebyggande företagshälsovård är att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö och en produktiv arbetsplats. En väl fungerande företagshälsovård är en resurs för företaget i arbetsmiljöarbetet, arbetsanpassning och rehabilitering. Men även med att förebygga arbetsrelaterad sjukdomar och är hälsofrämjande genom att ta till vara den anställdes egen förmåga och kapacitet att förbättra hälsan, minska sjukfrånvaron och därmed öka företagets lönsamhet.

 

PajalaHälsan erbjuder följande tjänster:

 

- Arbetsplatsundersökning, riskinventering, kartläggning, utredning

- Utbildning, Rådgivning & Information

     * SAM * HLR * Ergonomi *Tobaksavvänjning *Viktreducering m.m.

- Hälsoundersökningar

      * riktade hälsoundersökningar

      * lagstadgade kontroller: kvarts, härdplaster, natt m.m.

      * nyanställningar

      * hälsoprofiler/ konditionstest

- Arbetsförmågebedömning, rehabiliteringsutredning, arbetsanpassning, 

  arbetsskada

- Körkortsintyg

- Viss sjukvård enl. överenskommelse

- Krishantering

- Samtal på individ- grupp- och organisationsnivå

 

 

 

 

 

 

 

 

PajalaHälsan AB

Soukolovägen 8/

BOX 92

98422 Pajala

 

Tel + 4697871155

Email: pajalahalsan@linnea.com

 

Företagssköterska:

sjuksköterska Päivi Greus

tel: +46722070929

 

Sjuksköterska: Päivi Greus

Företagsläkare Katja Kuusimäki

KBT Ann-Britt Jauhojärvi

Verksamhetschef: Juha-Pekka Kuusimäki

Y-tunnus: 1045764-5
Käyntios: Äkäsentie 8 95970 Äkäslompolo
Postios: Lompolontie 16 95970 Äkäslompolo
Puh: 040 411 2262
Email: katja(at)mediyllas.fi .:. j-p(at)mediyllas.fi
© MediYlläs 2011
Nettitaivas